Студентське конструкторське бюро

Студентське конструкторське бюро (СКБ) Хмельницького національного університету (ХНУ) створено на факультеті інженерної механіки (ФІМ). Основними завданнями СКБ є конструювання та розробка конструкторської документації машин та механізмів, а також підвищення якості наскрізної конструкторської підготовки студентів усіх спеціальностей ФІМ, а також  оволодіння сучасними методами проектування і розрахунків деталей, вузлів, механізмів та машин різного технологічного призначення на базі програмного продукту SOLIDWORKS.

Відповідно до завдань сформувалися основні напрямки роботи СКБ: консультування конструкторських бюро підприємств при проектуванні машин та механізмів; розробка конструкторської і технологічної документації з держбюджетних і госпдоговірних робіт; розробка технічної документації на навчальні лабораторні і дослідницькі стенди; виконання розрахунків з використанням сучасних методів і програмних продуктів (MathCAD, SOLIDWORKS); участь в експериментальних дослідженнях кафедр та їх обробка; конструкторський нагляд за виготовленням дослідних зразків і стендів; підготовка наочної інформації, планшетів, рекламних матеріалів для участі в конференціях, ярмарках, виставках тощо; підготовка мультимедійних матеріалів та технічне оформлення макетів наукової і навчально-методичної літератури для тиражування.

У роботі СКБ беруть участь студенти, аспіранти  і викладачі різних кафедр  ХНУ  на платній і безоплатній основі, тобто на правах сумісництва з держбюджетної тематики, яка безпосередньо пов’язана з основними напрямками діяльності СКБ.

Керівник СКБ  –  к.т.н, доцент кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії В.С.Курской.

Сьогодні в СКБ працює 7 студентів різних спеціальностей (інженери-механіки, електромеханіки, програмісти тощо). В їх розпорядженні клас «SOLIDWORKS», в якому студенти проводять основні розрахунки та проектують деталі, вузли та машини згідно поставленого завдання. А в лабораторії «Тертя та зношування машин» виготовляють моделі та макети спроектованих установок і машин.

Студенти СКБ завжди готові до співпраці.

Наші контакти:

Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, СКБ ХНУ. Керівник СКБ:  кандидат технічних наук, доцент Курской Володимир Сергійович. Тел.:  097 175 8444.