Рекомендовані вибіркові дисципліни

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін студентами Хмельницького національного університету (чинне до 2019 р.: набір 2017, 2018, 2019 роки)

Положення про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін у Хмельницькому національному університеті (чинне з 01.09.2020 р.)