Нормативні дисципліни

Освітня програма “Агроінженерія”

 1. Вища математика
 2. Фізика
 3. Інформаційні технології
 4. Безпека життєдіяльності, охорона праці та екологічна безпека
 5. Інженерна і комп’ютерна графіка
 6. Електротехніка та електроніка
 7. Іноземна мова
 8. Філософія (в т.ч. логіка, етика, естетика)
 9. Теплотехніка
 10. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 11. Українське державотворення та європейські цінності
 12. Культурологія та культура мовлення
 13. Економіка, організація та управління підприємством
 14. Технологія конструкційних матеріалів
 15. Фізичне виховання
 16. Вступ до спеціальності
 17. Матеріалознавство
 18. Технічна механіка
 19. Деталі машин
 20. Гідравліка та гідропривод
 21. Системи точного землеробства
 22. Сільськогосподарські машини
 23. Експлуатаційні матеріали
 24. Трактори і автомобілі
 25. Ремонт машин та обладнання
 26. Машиновикористання у рослинництві (ОП 2016)
 27. Машиновикористання у рослинництві (ОП 2019)
 28. Загальна технологія зберігання, переробки та транспортування продукції агропромислового комплексу
 29. Прогресивні технології зміцнення
 30. Технічний сервіс в агропромисловому комплексі
 31. Технологія виробництва продукції рослинництва
 32. Машини і обладнання для тваринництва – 2020
 33. Машини і обладнання для тваринництва – 2021
 34. Автоматизація технологічних процесів
 35. Експлуатаційно-виробнича практика
 36. Технологічна практика
 37. Переддипломна практика
 38. Дипломний проєкт