Дослідження викладачів у галузі агроінженерії

Впровадження прогресивних технологій зміцнення ґрунтообробного інструменту на агрофірмах Подільського регіону

 1. СТзОВ «Гарант» Кам-Подільського р-ну, Хмельницької обл.
 2. ТОВ «MTNKOM ГРУП», Волочиський р-н, Хмельницька обл.

 

Наукові праці викладачів

 1. Олександренко В. П. Визначення динаміки вологості ґрунту під зерновими колосовими культурами / В. П. Олександренко, В. С. Курской, Г. А. Давиденко, О. О. Соларьов // Наукові горизонти, 2020, No 08 (93). C.189-194
 2. Олександренко В.П. Теоретичні підходи до дослідження ущільнення ґрунту / Олександренко В. П., Курской В. С., Соларьов О. О., Таценко О. В // Вісник Сумського національного аграрного університету, Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», випуск 1 (39), 2020. C.48-54
 3. Таценко О.В. Дослідження та моделювання показників в різних видах обробітку ґрунту під сільськогосподарські культури для умов чорноземних ґрунтів України / Таценко О.В., Мартинюк А.В., Курской В.С. // Інженерія природокористування, 2020, No1(15), с. 29 – 36.
 4. Таценко О.В. Аналітичне дослідження та обґрунтування показників роботи польового культиватора «FLORIN» для виробничих умов / О.В. Таценко, А.В. Мартинюк, В.С. Курской // Інженерія природокористування, 2020, № 2(16), с. 99 – 106.
 5. Стечишин М.С. Розробка конструкції оснастки для модифікації комплекту ножів кутера азотуванням в тліючому розряді / М.С.Стечишин, М.В.Лук’янюк, М. М. Лук’янюк // Проблеми трибології.- Хмельницький.- 2017.-№1.-С.
 6. Стечишин М.С. Розробка контролера молока враженого маститом / М. С. Стечишин, В. П. Олександренко, М. В. Лук’янюк, А.В. Мартинюк, Ю.М. Білик // Вісник Хмельницького національного університету: Хмельницький. – 2020. – №5. – С. 136-142.
 7. Стечишин М.С., Мартинюк А.В., Корнієнко А.О. Медведчук Н.К. «Застосування композиційних електролітичних покриттів для підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних машин», т.22, Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 2020. с. 193-199.
 8. Олександренко В.П., Свідерський В.П., Кириченко Л.М., Константівнова Т.Є., Даніленко І.А. Підвищення зносостійкості замикаючих елементів кільцевого клапана компресора автомобільної газонаповнювальної станції // Проблеми трибології : Міжнародний науковий журнал, 2018. – №1. – С.43-51.
 9. Pashechko M, Pasika V, Hembara N, Kharzhevskyi V. Analysis of Linkage Mechanisms with Internal Driving Link. Advances in Science and Technology Research Journal. Vol.14, Issue 1, 2020, P. 191-200. doi:10.12913/22998624/117426. (WoS Core Collection).
 10. Марченко М.В. Параметрична оптимізація гідродинамічних та теплових параметрів теплообмінного обладнання методами теорії подібності та розмірностей / М.В. Марченко, В.О. Харжевський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2020.– №5 (289) – С. 172-176.
 11. Zubko V., Khvorost T., Zamora O., Onychko V. Methods of maintaining soil depth evenness during disk tillage. Scientia agriculturae bohemica, 51 (1), 2020. P. 22-30. (Scopus).
 12. Litvinov D., Litvinova O.,Borys N., Butenko A., Masyk I., Onychko V., Khomenko L., Terokhina N., Kharchenko S. The typicality of hydrothermal conditions of the forest steppe and their influence on the productivity of crops. Environmental Research. 2020. 76 (3), P. 84-95. (Scopus).
 13. Kolisnyk О.М., Butenko А.О., Malynka L.V. , Masik I.M. , Onychko V.I., Onychko T.O., Kriuchko L.V., KobzhevO.M. Adaptive properties of maize forms for improvement in the ecological status of fields. Ukrainian Journal of Ecology, 2019. V. 9 (2). P. 33-37. (Web of  Science).
 14. Litvinov D.V., Butenko A.O., Onychko V.I., Onychko T.O., Malynka L.V., Masyk I.M., Bondarieva L.M., Ihnatieva O.L. Parameters of biological circulation of phytomass and nutritional elements in crop rotat. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. V. 9 (3). P. 92-98. (Web of Science).
 15. Kolisnyk O. M., Kolisnyk O. O., Vatamaniuk O. V., Butenko A. O., Onychko V. I., Onychko T. O., Dubovyk V. I., Radchenko M. V., Ihnatieva O. L., Cherkasova T. A. Analysis of strategies for combining productivity with disease and pest resistance in the genotype of base breeding lines of maize in the system of diallele crosses. Modern Phytomorphology, 2020. 14. P. 49-55. (Web of Science).
 16. Kozhushko N. S., Sakhoshko M. M., Onychko V. I., Butenko Ye. Yu., Kandyba N. M., Bashtovyi M. H., Vereshchahin I. V., Klochkova T. I., Zavora Y. A., Smilik D. V. Biochemical tuber composition of promising potato hy. Modern Phytomorphology, 2020. 14. P. 20-26. (Web of Science).Materials Science, Vol. 55, No.6, 2020. – P.892-898.
 17. Оничко В. І., Штукін М. О. Оптимальні строки сівби гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах північно-східного Лісостепу України. Вісник Сумського НАУ: серія “Агрономія і біологія”. 2016. Вип.2 (31).С.214–218.
 18. Оничко В. І., Штукін М. О. Ефективність регулювання забур’яненості в посівах різних за групою стиглості гібридів кукурудзи. Вісник Сумського НАУ: серія “Агрономія і біологія”. 2017. Вип.9 (34).С.65–69.
 19. Abu Obaid A. M., Melnyk A. V., Onichko V. I., Ismael F. M., Al-Abdullah M. J., Al-Rifaee M. K., Tawaha A. M. Evaluation of Six Sunflower Cultivar for Forage Productivity Under Salinity Condition. Advances in Environmental Biology. 2018. № 12(7). P. 13-15.
 20. Оничко В. І., Бердін С. І., Коваленко І. М. Вплив азотного живлення на поширення та розвиток хвороб ячменю ярого в північно-східному Лісостепу України. Вісник Сумського НАУ: серія “Агрономія і біологія”. 2018. Вип.3 (35).С.57–64.
 21. Страхоліс І. М., Бердін С. І., Оничко В. І., Оничко Т. О. Сортова реакція гречки на комплексне застосування біологічних препаратів та добрив. Вісник Сумського НАУ: серія “Агрономія і біологія”. 2019. Вип.1-2 (35-36). С. 46-52.
 22. Ярошенко П.М. Обґрунтування рівня потоку рідини в об’єднаній гідравлічній системі тракторів класу 30 кН // Вісник Сумського національного аграрного університету. Вип. 3 (28). – Суми, 2016. – с. 71-75.
 23. Ярошенко П.М. Математична модель гідрооб’ємного рульового керування енергонасиченого трактора в складі машинного агрегату // Вісник Сумського національного аграрного університету. Вип. 10/3 (31). – Суми, 2016. – с. 160-165.
 24. Ярошенко П.М. Про визначення кінетичної енергії комбінованих машинних агрегатів // Вісник Сумського національного аграрного університету. Вип. 10/(32). – Суми, 2017. – с. 42-47.
 25. Ярошенко П.М. Про використання оборотних плугів // Вісник Сумського національного аграрного університету. Вип. 10/(33). – Суми, 2018. – с. 40-45.
 26. Ярошенко П.М. Про особливості траєкторій руху сівалок по полю // Вісник Харківського НТУСГ ім. П. Василенко. Вип. 199. – Харків, 2019. – с. 134-141.
 27. Ярошенко П.М. Про керованість і стійкість руху транспортного агрегату з гідрооб’ємним рульовим керуванням // Вісник Сумського національного аграрного університету. Вип. 1(35). – Суми, 2019. – с. 46-49.
 28. Ярошенко П.М. Узагальнена математична модель руху комбінованого посівного машинно-тракторного агрегату / П.М. Ярошенко, В.М. Арендаренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 1 (96). С. 275-289.