Галузеве машинобудування

Спеціальність: 133 “Галузеве машинобудування”

Спеціалізація: “Агропереробка та інжиніринг”