Медведчук Неля Казимирівна

Медведчук Неля Казимирівна

к.т.н., доцент

 

Профілі в наукометричних базах:

 

Освітня кваліфікація:

 • 1988 – закінчила Хмельницький технологічний  інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Машини і апарати легкої промисловості»
 • 1994 – захистила кандидатську дисертацію на тему «Дослідження контактних характеристик шорстких, сильно анізотропних поверхонь » за спеціальністю 05.02.04 – тертя та зношування в машинах в Технологічному університеті Поділля, м. Хмельницький
 • 2003 – отримала вчене звання доцента за кафедрою машинознавства, Хмельницький національний університет
 • 2019 – отримала диплом магістра за  спеціальністю  208 «Агроінженерія, освітня програма «Механізація сільського господарства»,  Сумський національний аграрний університет

 

Сфера наукових інтересів:

 • психолого-педагогічні аспекти розвитку системи вищої освіти
 • дослідження контактних характеристик сильно анізотропних поверхонь

 

Навчальні посібники:

 • Методичні вказівки до курсового проекту з механіки для студентів немеханічних спеціальностей усіх форм навчання. Ч.3 Укл. О.О. Білецький, Н.К. Медведчук (Бачинська). – Хмельницький : ТУП, 2000. – 34 с.
 • 2. Деталі машин. Короткий довідник для студентів інженерно-технічних спеціальностей / М.С. Стечишин, І.М. Береговий, Н.К. Медведчук (Бачинська), В.П. Терещенко – Хмельницький: ТУП, 2001р.-120с
 • Електронний освітній ресурс “Дистанційний курс” №598 “Технічна механіка” / Медведчук Н.К., кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії / дата розміщення в інформаційній підсистемі Хмельницького національного університету “Дистанційне навчання” 1 червня 2017 р., затверджено рішенням Науково-методичної ради університету протокол №9 від 25 травня 2018 р., сертифікат №503.

Дисципліни:

 • вступ до спеціальності
 • прикладна механіка
 • технічна механіка
 • обладнання підприємств громадського харчування
 • машинознавство
 • історія науки і техніки

Контакти:

e-mail: medvedchuk.nelya@gmail.com