Мартинюк Андрій Віталійович

Мартинюк Андрій Віталійович

к.т.н., доцент

Профілі в наукометричних базах:
SCOPUS
ORCID
GoogleScholar

Освітня кваліфікація:
2006 – закінчив Хмельницький національний університет м. Хмельницького за спеціальністю “Обладнання преробних і харчових виробництв”.
2013 – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Кавітаційно-ерозійна зносостійкість полімерних матеріалів у середовищах харчових виробництв» за спеціальністю 05.02.04 — “тертя та зношування в машинах” у Хмельницькому національному університеті, яка була затверджена рішенням президії ВАК України від 17 січня 2014 року.
2019 – закінчив Сумський національний аграрний університет м. Суми за спеціальністю 208 «Агроінженерія»

Сфера наукових інтересів:
• полімерні матеріали, а саме зносостійкість полімерних матеріалів при мікроударних навантаженнях та модифікація полімерних матеріалів задля отримання потрібних властивостей

Патенти на корисну модель:
• Пат. № 56019 UA, МПК G01N 29/04. Установка для кавітаційно-ерозійних випробувань полімерних матеріалів / М. С. Стечишин, А. В. Мартинюк ; заявник і патентовласник Хмельницький нац. університет. – № u 201004876 ; заявл. 23.04.2010 ; опубл. 27.12. 2010, Бюл. № 24, 2010 р.
• Пат. № 55103 UA, МПК G01N 3/56. Спосіб оцінки довговічності полімерних і полімеркомпозиційних покриттів при їх кавітаційно-ерозійному зношуванні в середовищах-електролітах / М. С. Стечишин, Н. М. Стечишин, О. О. Білецький, А. В. Мартинюк ; заявник і патентовласник Хмельницький нац. університет. – № u 201004888 ; заявл. 23.04.2010 ; опубл. 10.12. 2010, Бюл. № 23, 2010 р.
• Пат. № 60986 UA, МПК G01N 29/04. Спосіб вимірювання приповерхневої температури полімерних матеріалів при їх кавітаційно-ерозійному руйнуванні / А. В. Мартинюк, М. С. Стечишин ; заявник і патентовласник Хмельницький нац. університет. – № u 201007768 ; заявл. 21.06.2010 ; опубл. 13.07.2011, Бюл. № 13, 2011 р.
Монографії та навчальні посібники
Стечишин М.С. Кавітаційно-ерозійна зносостійкість деталей обладнання молокозаводів : монографія / М.С. Стечишин, Н.М. Стечишина, А.В. Мартинюк. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 150 с.
Стечишин М.С. Корозійно-механічна зносостійкість деталей обладнання харчових виробництв : конспект лекцій для студ. спец. «Обладнання переробних і харчових виробництв» / М.С. Стечишин, В.П. Олександреко, А.В. Мартинюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 127с.

Дисципліни:
для бакалаврів:
• Загальна технологія харчових виробництв та технології галузі
• Загальна технологія зберігання та переробки продуції агропромислового комплексу
• Механіко-технологічні властивості с.г.матеріалів
• Сільськогосподарські машини
• Системи точного землеробства
для магістрів:
• Проектування підприємств харчових виробництв

Контакти
e-mail: avmart@khnu.km.ua