Лук’янюк Микола Васильович

Лук’янюк Микола Васильович

к.т.н., доцент (завідувач Подільським науковим фізико-технологічним центром)

Профілі в наукометричних базах:
Scopus

Освітня кваліфікація:
1980 р. – Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, м. Хмельницький, спеціальність: «Машини і апарати легкої промисловості»; кваліфікація: «інженер-механік»; диплом (з відзнакою) Щ № 074071, від 17 червня 1980 р.;
2001 р. – Технологічний університет Поділля, м.Хмельницький; спеціальність: практична психологія; диплом ДСК ЕК № 008999, від 23 червня 2001 року. Кваліфікація: «Практичний психолог».

Ступені та звання:
Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах». Диплом КН №009592 від 22.12.1995 р. Тема дисертації: «Розробка методів розрахунку та експериментального дослідження торцевих ущільнень».
Доцент кафедри машинознавства, атестат ДД №005351 від 20.06.2002 р.

Підвищення кваліфікації:
1. Сумський національний аграрний університет за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Свідоцтво № 6 від 31.03.2017 р., реєстраційний номер 1877-4/16 (Наказ СПК 00493741/31/17).
2. Хмельницький національний університет факультет дистанційного навчання, куси тьюторів.

Сфера наукових інтересів:
Модифікація сталевих поверхонь шляхом азотування в тліючому розряді. Підвищення зносостійкості ґрунтообробного інструменту сільськогосподарських машин азотуванням в тліючому розряді.

Патенти:
Пастух І. М., Лук’янюк М.В., Давидов А. М. Установка для азотування в циклічно комутованому розряді. Патент України на корисну модель №80508 від 10.06.13 (бюл. №11).
Пастух І. М., Люховець В. В., Лук’янюк М. В. Спосіб азотування в тліючому розряді отворів з відносно малим діаметром. Патент України на корисну модель №84475 від 25.10.13 (бюл. №20).
Пастух І. М., Лук’янюк М.В., Здибель О. С.,Люховець В. В., Курская В. О.Спосіб дослідження зносостійкості конструкційних матеріалів. Патент України на корисну модель №92004 від 25.07.14 (бюл. №14).
Пастух І. М., Лук’янюк М.В., Здибель О. С., Курская В. О.Пристрій для дослідження зносостійкості конструкційних матеріалів. Патент України на корисну модель №92003 від 25.07.14 (бюл. №14).
Пастух І. М., Лук’янюк М.В., Курской В. С., Соколова Г. М., Люховець В. В. Спосіб азотування в тліючому розряді з використанням перехідних процесів . Патент України на корисну модель №92536 від 26.08.14 (бюл. №16).
Пастух І. М., Лук’янюк М.В., Машовець Н. С., Люховець В. В., Курская В. О. Спосіб вибору параметрів технологічного режиму азотування в тліючому розряді. Патент України на корисну модель №93497 від 10.10.14 (бюл. №19).
Патент №123683 Україна. МПК В07В 1128 (2006.01). Сито борошнопросіювача С/ В.П. Олександренко, М.С. Стечишин, М.М. Лук’янюк, В.А. Віннічук. –№ u 201707409; заявл. 13.07.2017; опубл. 12.03.2018. Бюл. №5.

Навчальні посібники:
Стечишин М. С. Процеси і апарати харчових виробництв: практикум з дисципліни для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування» У 7 ч. Ч. 3: Основи прикладної гідравліки; Ч. 4: Насоси і газодувні машини. М. С. Стечишин, М. В. Лук’янюк, В. П. Терещенко. // Хмельницький, ХНУ, 2017, сертифікат №2е/17
Скиба М.Є., Лук’янюк М.В., Стечишин М.С, Олександренко В.П. Технологічне обладнання міні підприємств з переробки продукції агропромислового комплексу. Хмельницький: ХНУ, 2019. – 190 с.

Монографії:
Stechyshyn M. Technology and eguipment for modification of the cutter knives by nitriding in glow discharge / M. Stechyshyn, M. Lukyanyuk, M. М. Lukyanyuk // ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE. Monograph: edited by Musial Janush, Polishchuk Oleh, Sorokantij Ruslan, Bydgoshch, Poland – 2017, – 921, С. 567-580.

Дисципліни:
1. Розрахунок і оптимізація технологічних ліній харчових виробництв;
2. Технічна механіка (теоретична механіка та опір матеріалів);
3. Теорія механізмів і машин (основи курсу);
4. Прикладна механіка;
5. Автоматизація виробничих процесів;
6. Проектування розрахунок обслуговування міні підприємств харчової промисловості;
7. Деталі машин;