Костогриз Сергій Григорович

Костогриз Сергій Григорович

д.т.н., професор

      Народився 30.01.1941 р. в с. Вовчок Бершадського району Вінницької області. Закінчив у 1958 р. із золотою медаллю Ольгопільську середню школу і вступив до Львівського лісотехнічного інституту, який закінчив з відзнакою у 1963 р. за спеціальністю «Лісоінженерна справа». Потім працював у Гузеріпльському ліспромгоспі Центрального науково-дослідного інституту механізації та електрифікації лісової промисловості (Краснодарський край), майстром, технічним керівником, начальником дільниці.
      У період 1965-1966 рр. служив у Радянській армії. У 1969 р. закінчив аспірантуру при кафедрі транспорту лісу та тягових машин Львівського лісотехнічного інституту і був направлений Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти УРСР у Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування для роботи на посаді асистента. Роботу на цій посаді розпочав на кафедрі опору матеріалів і деталей машин. У кінці 1969 р. захистив кандидатську дисертацію, результати якої були використані в удосконаленні трелювальних машин Онежським тракторним заводом.
      Працюючи в університеті, займав науково-педагогічні посади асистента, старшого викладача, доцента. З 1975 р. декан механічного факультету, а з 1982 р. проректор з навчальної роботи. За його безпосередньою участю розроблені комплекси дидактичних матеріалів і методичного забезпечення з навчальних дисциплін «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин», «Основи теорії коливань та віброзахисту» створені оригінальні навчальні лабораторії та навчальні кабінети з цих курсів.
      Викладацьку та адміністративну діяльність С.Г. Костогриз завжди поєднував з активною науково-дослідницькою роботою. Протягом багатьох років здійснював керівництво госпдоговірними науково-дослідними роботами з проблем динаміки технологічного обладнання машинобудування. Ним розроблені та впроваджені у виробництво оригінальні конструкції стендів для динамічних випробувань пружних муфт та номінально нерухомих з’єднань деталей машин, високонадійні механічні прилади для передачі електричних сигналів з нерухомих об’єктів на об’єкти, що перебувають в обертовому русі. Він є автором більше 110 наукових робіт та 27 винаходів, багато з яких запроваджені у виробництво. Нагороджений знаком «Винахідник СРСР». Під його науковим керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.
      У 1995 р. захистив докторську дисертацію. З 2002 р. С.Г. Костогриз працює на посаді першого проректора Хмельницького національного університету. У центрі його науково-педагогічної діяльності перебувають питання якості навчального процесу у вищих закладах освіти. Він є співавтором колективної монографії «Державні стандарти освіти: теорія і методика» та серії методичних розробок з проблем запровадження кредитно-трансферної системи організації навчального процесу та управління якістю підготовки фахівців у вищих закладах освіти.
      Багатолітня робота С.Г. Костогриза відзначена орденом «Знак пошани», йому присвоєне почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України».