Кіницький Ярослав Тимофійович

Кіницький Ярослав Тимофійович

д.т.н., професор,
завідувач кафедри

      Народився 9 лютого 1939 р. в с. Раково Старосамбірського району Львівської області в сім’ї сільського писаря. У 1955 р., після закінчення середньої школи, розпочав трудову діяльність вантажником у Львівському магазині хімреактивів. У 1961 році з відзнакою закінчив механічний факультет Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова за спеціальністю «Поліграфічні машини» і був направлений на роботу в м. Казань, де працював майстром, конструктором комбінату друку. У 1962 році повернувся до Львова, де працював інженером-конструктором заводу автонавантажувачів. З 1963 року працює в м. Хмельницькому на викладацькій роботі в організованому від поліграфічного інституту загальнотехнічному факультеті, на базі якого створений Хмельницький національний університет: спочатку асистентом, старшим викладачем, доцентом, а з 1982 р. – завідувач кафедри «Деталі машин і ТММ» (зараз кафедра машинознавства).
      У 1971 році заочно закінчив аспірантуру при поліграфічному інституті і захистив кандидатську дисертацію. У 1975 році йому присвоєно вчене звання доцента кафедри «Деталі машин і ТММ», в 1991 році – професора кафедри «Основи конструювання машин», а в 1994 році захистив докторську дисертацію.
Кіницький Я.Т. – автор більше 140 наукових і науково-методичних робіт, зокрема 4 підручників, 3 навчальних посібників, монографії, 8 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Під його керівництвом виконана велика кількість науково-дослідних робіт як за державним замовленням, так і на госпдоговірних засадах, успішно працюють над кандидатськими дисертаціями 4 аспіранта, двоє з них вже захистили дисертації, решта готують їх до захисту. Основний науковий напрямок – аналіз і синтез шарнірно-важільних напрямних механізмів та побудованих на їх основі механізмів із зупинкою вихідної ланки.
      Я.Т. Кіницький багато зробив для розбудови університету, створенню матеріальної бази кафедри машинознавства. Ним, разом з іншими викладачами кафедри, обладнано ряд оригінальних лабораторій і кабінетів. Йому належить цілий ряд оригінальних науково-методичних розробок: перший, написаний українською мовою, фундаментальний навчально-методичний комплекс з теорії механізмів і машин (ТММ), який включає підручник, практикум і збірник задач та тестів, котрі забезпечують всі види робіт студентів; аналогічний комплекс з технічної механіки (у співавторстві), уніфіковані алгоритми розрахунку механізмів на ЕОМ, альбом рисунків з ТММ, короткий довідник з ТММ, тіньові моделі плоских механізмів, методика щорічного рейтингового оцінювання роботи професорсько-викладацького складу та наукових співробітників університету.
      Я.Т. Кіницький бере активну участь у громадському житті університету та за його межами. Майже 20 років обирався членом профкому професорсько-викладацького складу та співробітників університету, з них 8 років був на громадських засадах головою профкому, а 5 років – заступником голови, 6 років – членом обкому профспілки працівників освіти та науки, Нагороджений нагрудним знаком МВССО СРСР за високі показники в роботі вищої школи, «Відмінник народної освіти України», лауреат премії Мінвузу України за навчально-методичну роботу і обласної премії за наукову роботу. Є членом Національного комітету України з теорії механізмів і машин, бере участь у роботі спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій Хмельницького національного університету та НУ «Львівська Політехніка» за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство. У 1999 р. йому присвоєне почесне звання «Заслужений професор Технологічного університету Поділля».