Вступ на базі диплому молодшого спеціаліста

Кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії (ГМА) Хмельницького національного університету запрошує на навчання за скороченою формою на базі диплому молодшого спеціаліста

КАФЕДРА ГМА запрошує на навчання за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Комп’ютерне моделювання та інженерія  обладнання і технологічних процесів харчових виробництв» Кафедра проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр і магістр на денній та заочній формах навчання за державним замовленням та на контрактній основі. Випускники коледжів профільних та споріднених спеціальностей продовжують навчання з другого або третього курсу за скороченою формою.

Кафедра ГМА та секція спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» орієнтована  на:

 • здійснення науково-дослідницької діяльності та комп’ютерного моделювання технологічних процесів в переробній і харчовій промисловості;
 • комп’ютерне проектування з використанням сучасної системи автоматизованого проектування SOLIDWORKS нових конкурентоспроможних машин для підприємств переробної та харчової промисловості, агропромислового комплексу;
 • розробку та експлуатацію комп’ютерних систем керування технологічними процесами в переробній та харчовій промисловості, агропромисловому комплексі (OpenSCADA);
 • модернізацію технологічного обладнання, реконструкцію та технічне переоснащення переробних і харчових підприємств та підприємств агропромислового комплексу;
 • технічне обслуговування, монтаж, експлуатацію, діагностику та ремонт технологічного і допоміжного устаткування підприємств переробної та харчової промисловості та підприємств агропромислового комплексу.

КАФЕДРА ГМА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Аудиторний фонд кафедри складається з 7 спеціалізованих лабораторій і 2 лекційних аудиторій. Аудиторії кафедри оснащені сучасним комп’ютерним та проекційним мультимедійним обладнанням . Локальна комп’ютерна мережа кафедри підключена високошвидкісним оптоволоконним каналом до мережі Internet. На всій території кафедри функціонує зона WiFi.

Серед лабораторного фонду можна виділити:

 • Лабораторію теорії механізмів і машин;
 • Лабораторію деталей машин;
 • Лабораторію міні-переробних виробництв та обладнання громадського харчування;
 • Лабораторія підйомно-транспорних машин та сільскогосподарської техніки;
 • Лабораторію діагностики і експлуатації технологічного обладнання харчових виробництв та агропромислового комплексу;
 • Лабораторія процесів та апаратів харчових виробництв та агропромислового комплексу;
 • Лабораторію комп’ютерного моделювання (cпеціалізована аудиторія SOLIWORKS).

Науково-педагогічний персонал кафедри ГМА багато уваги приділяє науково-дослідній роботі студентів, які активно беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах. Вони є авторами або співавторами декілька стотень наукових праць та патентів України, декілька десятків підручників, монографій. На кафедрі працює чотири доктори і сім кандидатів наук. Значна частина дипломних робіт, проектів і магістерських робіт після доопрацювання рекомендується державними екзаменаційними комісіями до впровадження у виробництво.

КАФЕДРА ГМА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Вища освіта зі спеціальності 133«Галузеве машинобудування» забезпечить Вам роботу на підприємствах харчової і переробної промисловості, агропромислового комплексу, харчового машинобудування, малих та спільних підприємствах, у науково-дослідних установах, проектних організаціях, конструкторських бюро. Кращі студенти розвивають свій науковий потенціал, продовжуючи навчання в магістратурі та аспірантурі університету.

Кафедра ГМіА тісно співпрацює з провідними підприємствами харчової промисловості області. Серед них: хлібозавод ТОВ «Хмельницький хлібокомбінат», ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», ЗАТ «Хмельницька кондитерська фабрика (КОНДФІЛ)», ПАТ «Хмельницький обласний пивзавод (Хмельпиво)», виробниче підприємство «Мамин хліб», ПАТ «Оболонь», ПрАТ “Деражнянський молочний завод”, ВАТ “Старокостянтинівський цукровий завод”, ВАТ “Наркевицький цукровий завод”, ТОВ Віт Агро та іншими. Наші спеціалісти працюють також і на підприємствах за межами Хмельницької області та України.

Багато випускників кафедри займаються викладацькою діяльністю у ВНЗ та професійних училищах України.

Студенти спеціальності мають можливість навчатись за програмою «подвійний  диплом», яка реалізується в Хмельницькому національному університеті та вишах Польщі (Люблінська, Краківська, Свєнтокшиська політехніки ). Програма функціонує у рамках угоди про співробітництво щодо одержання подвійного ступеня Магістра.

Після закінчення магістратури, кращі студенти мають можливість навчатись в аспірантурі.

 

Колектив кафедри ГМА