Вступ на базі повної загальної середньої освіти

Шановний абітурієнте!

 Зроби правильний вибір, забезпеч своє успішне майбутнє вже сьогодні. Факультет інженерії, транспорту та архітектури і кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії відкриті для Вас.

Кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії проводить підготовку за спецальностями:

133 “Галузеве машинобудування” (Спеціалізація: “Агропереробка та інжиніринг”).

Сертифікати ЗНО (бюджет та контракт):

 • українська мова,
 • математика,
 • іноземна мова або географія, або фізика, або біологія, або хімія,  або історія України.

Сертифікати ЗНО (контракт):

 • українська мова,
 • математика,
 • іноземна мова або географія, або фізика, або біологія, або хімія,  або історія України.

208 “Агроінженерія” (Спеціалізація: “Агроінженерія”).

Сертифікати ЗНО (бюджет та контракт):

 • українська мова,
 • математика,
 • іноземна мова або географія, або фізика, або біологія, або хімія,  або історія України.

Сертифікати ЗНО (контракт):

 • українська мова,
 • математика,
 • іноземна мова або географія, або фізика, або біологія, або хімія,  або історія України.

Умови вступу на основі повної загальної середньої освіти

Перелік документів

При подачі оригіналів документів для  здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти вступник подає наступні документи:

– заява, підписана особисто вступником;

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2019, 2020, 2021 та 2022 років;

– 3 копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт та довідка з Єдиного  демографічного реєстру);

– 3 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;

– 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

– копію документів, що засвідчують право вступника на пільги при вступі (при наявності);

– довідка про можливість отримання “сільського коефіцієнту” (при наявності);

– копія приписного свідоцтва або військового квитка.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Терміни подачі документів

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня 2022 року;

Початок прийому заяв та документів – 14 липня 2022 року;

Закінчення прийому заяв:

 • о 18:00 16 липня 2022 – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
 • о 18:00 22 липня 2022 – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня 2022;

Проведення вступних випробувань:

 • для вступників що претендують на місця державного та регіонального замовлень з 01 по 13 липня 2022 включно;
 • для вступників, які що претендують на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 14 по 22 липня 2022.
 • співбесіди проводяться з 17 до 19 липня 2022 року.

Терміни оприлюднення рейтингових списків та зарахування:

 • Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше  27 липня 2022 року.
 • Вступники які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (принести оригінали документів) до 18.00 години 04 серпня 2022 року.
 • Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається: за державним замовленням 05 серпня 2022 рокуза кошти фізичних та юридичних осіб (у кілька етапів), але не пізніше 30 вересня 2022 року.

Розрахунок конкурсного балу 

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А;

де П1, П2 –оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 –оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100-200);

А –середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведеннясереднього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 3 до цих Правил).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3,К4 встановлюються університетом з точністю до 0,01. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1 (додаток 4 до цих Правил).

Додаткові бали до ЗНО з української мови, математики, біології та хімії за профільні олімпіади (до 20 балів до балу ЗНО).

Подання документів в електронній формі

Вступники на денну  та заочну форми навчання ОС “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом) подаватимуть заяви про вступ виключно в електронній формі.

У Хмельницькому національному університеті  буде створений інформаційно-консультаційний центр, який у період вступної кампанії безкоштовно надаватиме послуги щодо реєстрації абітурієнтів та подачі ними електронних заяв у всі ВНЗ України. Центр буде розміщено в 3-му корпусі, аудиторія 103.

Детальніше про подачу та розгляд електронної заяви вступників до Хмельницького національного університету!

 

Не зволікай! Обирай професії майбутнього.

Наша адреса:

Адреса кафедри: 29016 м.Хмельницький, вул.Інститутська 11,
Корпус №3, 2 поверх, ауд. 222.

Відповідальний за зв’язок з абітурієнтами:
Курской Володимир Сергійович (тел.: 097 175-84-44)

E-mail: khnugma@ukr.net – пошта кафедри.