Новини

Bymaxagro

Університет отримав грант на систему комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SOLIDWORKS

Університет отримав грант на систему комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу

В сучасних умовах розвитку техніки та технологій вже неможливо уявити собі якісну вищу технічну освіту без всебічного використання сучасних систем автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання. Як відомо, однією з найбільш потужних систем автоматизованого проектування на сьогоднішній день є система SOLIDWORKS, яка використовується на провідних машинобудівних підприємствах у світі для проєктування виробів будь-якої складності та призначення.

Для сучасної підготовки студентів в університетах світу загалом використовується більше 2 млн. навчальних ліцензій SOLIDWORKS. Саме тому, ще з 2006 року система комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SOLIDWORKS використовується в навчальному процесі Хмельницького національного університету, у науковій роботі, та складає основу розробленої на факультеті інженерної механіки системи наскрізної комп’ютерної підготовки студентів.
В результаті проведених переговорів з компанією Dassault Systémes SOLIDWORKS Corp., що проводились центром SOLIDWORKS нашого університету (керівник – проф. Харжевський В.О.), за підтримки авторизованого представника компанії в Україні – компанії SOFTICO, для Хмельницького національного університету відкрито чергову грантову програму, що включає право використання найсучаснішої системи комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SOLIDWORKS 2021/2022.
На сьогоднішній день Хмельницький національний університет є першим і поки що єдиним закладом вищої освіти України, якому було відкрито таку грантову програму.

Університет отримав грант на систему комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SOLIDWORKS. Хмельницький нацiональний унiверситет

Dassault Systémes – компанія-розробник програмного забезпечення, що є лідером в області розробки інженерного програмного забезпечення, що використовується в різних галузях світової промисловості, в т.ч. для авіаційної та автомобілебудування. З 1997 року компанія проводить розробку системи SOLIDWORKS. Загалом, компанія є світовим лідером у своєму напрямку, зокрема за результатами минулого року ними отримано 4,45 млрд. євро прибутку, зокрема дохід від SOLIDWORKS, що є одним з напрямків їх діяльності, минулого року вперше перетнув позначку у $1 млрд. Система SOLIDWORKS на сьогоднішній день є де-факто промисловим стандартом у багатьох промислово розвинених країнах у ряді галузей промисловості для проєктування виробів. Загалом, у світі зараз використовується більше 3,5 млн. ліцензій на більш ніж 250 тис. підприємств, в тому числі на провідних машинобудівних підприємствах України.
Протягом останніх 10 років, з вітчизняними підприємствами, що використовують систему SOLIDWORKS, успішно співпрацює центр SOLIDWORKS нашого університету (http://solidworks.com.ua), зокрема у напрямках проведення навчання, надання наукових консультацій, а також підготовки до міжнародної сертифікації їх співробітників. Загалом, в нашому центрі SOLIDWORKS вже пройшли підготовку більше 40 працівників промислових підприємств України, а загалом за час існування центру було надано послуг наукового та навчального характеру на суму, більше $25 тис. (в еквіваленті).
Взагалі, Хмельницький національний університет був одним з перших закладів вищої освіти України, який свого часу почав активне впровадження систем автоматизованого проєктування при підготовці інженерів-механіків. Зокрема, з 1997 року, протягом 15 років університет був центром проведення Всеукраїнської олімпіади «Системи автоматизованого проєктування та комп’ютерного моделювання у машинобудуванні», зараз університет приймає активну участь в організації та проведенні цієї олімпіади в інших ЗВО України, а студенти факультету інженерної механіки Хмельницького національного університету неодноразово були переможцями та призерами.
Наданий Хмельницькому національному університету грант від SOLIDWORKS відкриває ряд можливостей для студентів та викладачів університету, зокрема:
1. Отримано ліцензію на 500 робочих місць системи SOLIDWORKS Education 2021-2022 для використання в комп’ютерних класах університету. На сьогоднішній день SOLIDWORKS встановлено у 8 комп’ютерних класах (близько 120 робочих місць), які найближчим часом будуть оновлені до останньої версії – 2021. Ці ліцензії можна також використовувати у студентських гуртожитках, використовуючи доступ до університетського серверу ліцензій SOLIDWORKS, що встановлений на ІКЦ і який вже оновлено до останньої версії.
2. Грант передбачає передачу додатково 500 повнофункціональних ліцензій SOLIDWORKS Student Edition 2021-2022 для домашніх комп’ютерів студентів та викладачів (без прив’язки до серверу ліцензій), що особливо важливо для належної організації самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання, виконання курсових та дипломних проєктів.

Університет отримав грант на систему комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SOLIDWORKS. Хмельницький нацiональний унiверситет

Слід відзначити, що надані університету версії SOLIDWORKS 2021-2022 є повним аналогом найбільш повнофункціональної комерційної версії SOLIDWORKS Premium, включаючи всі додаткові модулі системи, зокрема:
SOLIDWORKS Premium – система 3D-моделювання у найбільшій комплектації, що включає в себе комплекс інструментів та засобів для проведення параметричного моделювання технічних систем будь-якої складності та призначення, а також їх інженерного аналізу за різними напрямками.
SOLIDWORKS Simulation Premium (інструменти FEA – Finite Element Analysis) – розрахункові модулі для проведення комплексу інженерних розрахунків. Проведення розрахунків деталей машин, зборок та машинобудівних конструкцій на міцність, жорсткість, постановка та розв’язання контактних задач; визначення власних форм і частот коливань, розрахунки конструкцій на стійкість, розрахунки на втому, імітація падіння та удару, проведення теплових розрахунків. Оптимізація параметрів моделі. Проведення нелінійних розрахунків: врахування нелінійних властивостей матеріалів, нелінійного навантаження, розрахунки нелінійних контактних задач; аналіз втомних напружень і визначення ресурсу конструкцій. Лінійна та нелінійна динаміка деформованих систем. Розрахунки багатошарових композиційних оболонок.
SOLIDWORKS Motion: комплексний кінематичний і динамічний аналіз механізмів та технічних систем: визначення переміщень, швидкостей, прискорень та взаємного впливу елементів системи.
SOLIDWORKS Flow Simulation (інструменти CFD – Computational Fluid Dynamics) – сімейство додаткових модулів для проведення газо/гідродинамічних розрахунків. Проведення моделювання руху рідин та газів, включаючи додаткові модулі для теплового розрахунку електронних пристроїв, розрахунок систем вентиляції, опалення та кондиціонування.
SOLIDWORKS Plastics – додатковий модуль для аналізу прес-форм, з врахуванням фізичних властивостей полімерів.
SOLIDWORKS Sustainability – екологічна експертиза проєктів.
SOLIDWORKS Electrical Professional – коплексне проєктування електротехнічних схем, забезпечує паралельну розробку електричної та механічної частин проєкту, забезпечує між ними двонаправлений асоціативний зв’язок.
SOLIDWORKS Model Base Definition – додатковий модуль SOLIDWORKS, що реалізує сучасний напрямок розвитку CAD-систем: впровадження технологій розробки технічної документації, що передбачають відмову від традиційних 2D-креслень, так звані «безкреслярські» технології.
SOLIDWORKS Visualize – створення фотореалістичних зображень та ефектних візуальних матеріалів та основі 3D-моделей.
Слід зазначити, що всі вказані вище модулі SOLIDWORKS вже апробовані у навчальному процесі факультету інженерної механіки в рамках ряду навчальних курсів для різних спеціальностей факультету. Використання їх нових версій дозволить організувати навчальний процес на більш якісному, сучасному рівні.

Університет отримав грант на систему комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SOLIDWORKS. Хмельницький нацiональний унiверситет

Центр SOLIDWORKS університету (ауд. 3-103)

Університет отримав грант на систему комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SOLIDWORKS. Хмельницький нацiональний унiверситет

Університет отримав грант на систему комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SOLIDWORKS. Хмельницький нацiональний унiверситет

Приклади робіт студентів факультету інженерної механіки
3. Підключення студентів та викладачів до міжнародної освітньої платформи MySolidWorks, що включає велику кількість навчальних матеріалів, в т.ч. відеолекцій, більшість з яких – англійською мовою, ряд курсів доступний також іншими мовами. Це відкриває можливість професійної підготовки студентів та викладання англійською мовою частини навчальних курсів, зокрема по кафедрі галузевого машинобудування та агроінженерії, де функціонує університетський центр SOLIDWORKS.
4. Продовження повноважень університетського центру SOLIDWORKS (науково-навчальний центр «Системи автоматизованого проєктування») з правом організації міжнародних сертифікаційних екзаменів рівня Certified SOLIDWORKS Associate та Certified SOLIDWORKS Professional. Центр має право проводити підготовку та організацію таких екзаменів, а складання екзаменів відбувається в режимі он-лайн, приймає та незалежно оцінює сертифікаційний сервер корпорації SOLIDWORKS. Слід зазначити, що за час існування центру SOLIDWORKS в нашому університеті (з 2009 року), було вже проведено 539 сертифікаційних екзаменів SOLIDWORKS та видано 466 міжнародних сертифікатів. Центр є Всеукраїнським, тому сертифікацію в нашому центрі SOLIDWORKS успішно пройшли в тому числі 71 студентів та викладачів з 13 інших закладів вищої освіти.
Як результат наданого нам гранту, загалом університетський центр SOLIDWORKS отримав право проводити наступного навчального року наступні 12 типів офіційних сертифікаційних екзаменів SOLIDWORKS , результати яких визнаються в усьому світі:
Екзамени базового рівня – Ceritifed SOLIDWORKS Associate (CSWA):
1. Associate – Mechanical Design (CSWA-Full Exam) – екзамен з основ проєктування моделей, складальних одиниць та оформлення креслень у SOLIDWORKS.
2. Associate – Additive Manufacturing (CSWA-AM) – основи технологій 3D-друку, з використанням технологій моделювання SOLIDWORKS.
3. Associate – Electrical (CSWA-E) – проєктування електротехнічних систем, інтегрування електричних схем у моделі, розроблені у SOLIDWORKS.
4. Associate – Simulation (CSWA-S) – проведення інженерних розрахунків засобами SOLIDWORKS Simulation (розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість тощо).
5. Associate – Sustainability (CSWA-SD) – використання методів для проведення екологічної експертизи виробів, які спроєктовані у SOLIDWORKS, у режимі реального часу.
Екзамени професійного рівня – Ceritifed SOLIDWORKS Professional (CSWP):
6. Professional – Mechanical Design (CSWP-Full Exam) – твердотільне моделювання у SOLIDWORKS на професійному рівні (екзамен проводиться для практикуючих конструкторів на підприємствах або для студентів-магістрантів).
7. Professional – CAM (CSWP-CAM) – професійне використання інструментів для створення керуючих програм для верстатів з числовим програмним керуванням.
8. Professional – Simulation (CSWP-S) – професійне використання інструментів SOLIDWORKS Simulation для проведення інженерних розрахунків (міцність, жорсткість, стійкість тощо).
Професійні екзамені поглибленого рівня за різними напрямками – Advanced Professional:
9. Professional Advanced – Drawing Tools (CSWPA-DT) – екзамен на вміння професійно використовувати інструменти для оформлення креслень у SOLIDWORKS.
10. Professional Advanced – Mold Making (CSWPA-MM) – професійне використання функцій та інструментів SOLIDWORKS для проєктування ливарних форм.
11. Professional Advanced – Sheet Metal (CSWPA-SM) – екзамен на використання професійних інструментів для проєктування деталей з листового металу.
12. Professional Advanced – Weldments (CSWPA-WD) – екзамен на використання професійних інструментів для проєктування зварних конструкцій.

Університет отримав грант на систему комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SOLIDWORKS. Хмельницький нацiональний унiверситет

Студенти Хмельницького національного університету, після проведення міжнародної сертифікації Certified SOLIDWORKS Associate.
Отриманий університетом грант на систему SOLIDWORKS 2021-2022 дозволить продовжити впровадження сучасних передових технологій при підготовці студентів університету, дозволить не тільки організувати навчальний процес на якісно новому рівні, забезпечити міжнародну сертифікацію студентів та викладачів, розширити співпрацю з промисловістю, але й закріпити статус Хмельницького національного університету як одного з лідерів серед ЗВО України у впровадженні таких технологій.

Керівник центру SOLIDWORKS, професор кафедри галузевого
машинобудування та агроінженерії, д.т.н. Харжевський В.О.

Bymaxagro

Зустріч представників виробничо-конструкторського об’єднання «МААНС» зі студентами та викладачами факультету інженерної механіки

2 червня, на запрошення керівника центру SOLIDWORKS проф. Харжевського В.О., Хмельницький національний університет відвідали представники виробничо-конструкторського об’єднання «МААНС» (м. Здолбунів, Рівненська область), яке є одним з найбільших українських виробників обладнання та запчастин до сільськогосподарської техніки.
На сьогоднішній день компанія виготовляє, зокрема, жниварки (соняшникові, кукурудзяні, соєві), візки до жниварок, ріпакові столи, а також запчастини для John Deere, Claas, Geringhoff, Capello та ін. Хоча основний акцент МААНС робить на виготовленні обладнання до сільськогосподарської техніки, компанія пропонує також іншу продукцію, виготовлену за індивідуальними замовленнями. В якості системи автоматизованого проєктування та інженерного аналізу на підприємстві використовується система SOLIDWORKS, що використовується також в нашому університеті на факультеті інженерної механіки у низці навчальних курсів для підготовки сучасних інженерів різних спеціальностей.

Зустріч представників виробничо-конструкторського об’єднання «МААНС» зі студентами та викладачами факультету інженерної механіки. Хмельницький нацiональний унiверситет

Жниварка соняшникова MAANS s750 “соната” для комбайнів John Deere

Зустріч представників виробничо-конструкторського об’єднання «МААНС» зі студентами та викладачами факультету інженерної механіки. Хмельницький нацiональний унiверситет

Ріпаковий стіл MAANS R, призначений для роботи з жниварками John Deere 930F
На зустрічі з представниками підприємства обговорювались питання з таких напрямків:
1) налагодження майбутньої співпраці з університетським центром SOLIDWORKS (solidworks.com.ua) щодо підвищення ефективності використання на виробництві компанії МААНС сучасних технологій комп’ютерного моделювання SOLIDWORKS, зокрема перспективи проведення наукових консультацій, підвищення кваліфікації співробітників підприємства та проведення їх міжнародної сертифікації за програмою підготовки Certified SOLIDWORKS Associate та Certified SOLIDWORKS Professional.
2) налагодження співпраці з кафедрою галузевого машинобудування та агроінженерії щодо започаткування дуальної освіти для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія», оскільки підприємство має значний успішний досвід щодо співпраці зі студентами саме цієї спеціальності.
3) обговорювались також перспективи дуальної освіти та питання підготовки спеціалістів з програмування верстатів з числовим програмним керуванням, зокрема верстатів HAAS, що широко використовуються на підприємстві, з числа студентів, що навчаються на спеціальності 131 «Прикладна механіка».
Представники компанії провели зустріч з викладачами та студентами факультету інженерної механіки, де окреслили перспективи майбутньої співпраці, поділились досвідом організації дуальної освіти на підприємстві та вимоги, що ставляться підприємством до майбутніх співробітників. Основне завдання дуальної форми навчання є подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом. При цьому студенти поєднують навчання та практичну роботу на підприємстві. Така співпраця є взаємовигідною, оскільки підприємство потребує інженерів-конструкторів, технологів, спеціалістів з програмування верстатів з ЧПК.
Підчас зустрічі обговорювались питання наскрізної комп’ютерної підготовки на факультеті інженерної механіки з використанням системи SOLIDWORKS, особливості та шляхи вдосконалення освітньої програми «Агроінженерія», що реалізується на кафедрі галузевого машинобудування та агроінженерії. Під час спілкування викладачів із представниками підприємства обговорювались також освітні програми кафедри технології машинобудування.
Гості відвідали центр SOLIDWORKS (3-103, керівник – проф. Харжевський В.О.), що функціонує при кафедрі галузевого машинобудування та агроінженерії, гостям було представлено також університетський центр HAAS (4-104), що функціонує при кафедрі технології машинобудування (керівник центру – доц. Косіюк М.М.).

Зустріч представників виробничо-конструкторського об’єднання «МААНС» зі студентами та викладачами факультету інженерної механіки. Хмельницький нацiональний унiверситет

Представники компанії MAANS та проф. Харжевський В.О. у центрі SOLDWORKS (3-103)

Зустріч представників виробничо-конструкторського об’єднання «МААНС» зі студентами та викладачами факультету інженерної механіки. Хмельницький нацiональний унiверситет

Представники компанії МААНС: Кондратюк Ігор Олександрович (керівник технологічної групи), Кунах Ігор Сергійович (відділ інформаційного забезпечення) та Середюк Анастасія Сергіївна (менеджер з персоналу).
За результатами зустрічі було досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці та, зокрема, організації найближчим часом екскурсії на підприємство для студентів та викладачів факультету інженерної механіки.

За інформацією кафедри галузевого
машинобудування та агроінженерії