Author Archive

Bymaxagro

Відкрита лекція професора Францішека Бромберека для студентів та викладачів Хмельницького національного університету

3 грудня 2020 року професором Технологічно-природничого університету м.Бидгощ (Польща), почесним доктором Хмельницького національного університету Францішеком Бромбереком для студентів освітніх рівнів, а саме бакалаврів, магістрів і докторантів філософії, були проведені лекції на теми «Система освіти в Республіці Польща та особливості навчання в Технологічно-природничому університеті м.Бидгощ» та «Вибрані технічні та організаційні проблеми при створенні та виготовленні медичного пристрою для штучної вентиляції легень».

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Співпраця професора Францішека Бромберека із Хмельницьким національним університетом розпочалася в 2013 році.

Будучи завідувачем кафедри дизайну механічного факультету Технологічно-природничого університету м. Бидгощ був ініціатором співпраці між Українсько-Польським центром Європейської інтеграції, кафедрою дизайну Хмельницького національного університету і кафедрою дизайну Технологічно-природничого університету. За ініціативи професора Юрія Шалапка та доктора Францішека Бромберека у 2013 році започатковано проведення фестивалю «Синтез мистецтв», який відбувається два рази на рік і на сьогоднішній день має назву «Синергія». Фестиваль проходить один раз в м.Бидгощ (весняна сесія) та один раз у м.Хмельницький (осіння сесія).

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

По приїзду до Хмельницького національного університету професор Францішек Бромберек завжди проводить лекції для студентів факультету технологій та дизайну, факультету інженерної механіки, зокрема для студентів кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Також є організатором приїзду та проведення іншими викладачами Технологічно-природничого університету лекцій для студентів різних спеціальностей Хмельницького національного університету.

Для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в різні роки проводили лекції викладачі механічного факультету, зокрема професор Януш Мусял, професор Адам Мазуркевич, доктор Томаш Калачинські, доктор Адам Мрозінські, доктор Вероніка Крушельницька.

В 2017 році серію лекцій для студентів спеціальності «Агроінженерія» провів викладач факультету сільського господарства і біотехнологій доктор Петро Прус.

Для студентів спеціальності «Дизайн» в різні роки проводили лекції та майстер-класи викладачі кафедри дизайну професор Ромуальд Фаянтовські, доктор Малгожата Анджеєвська, доктор Марцін Єрджак, доктор Ева Рачинська-Маковська, доктор Моніка Рак.

Неодноразово організовував зустрічі та проведення лекцій для студентів Технологічно-природничого університету викладачами Хмельницького національного університету в рамках програми обміну науково-педагогічними співробітниками. Зокрема мали змогу проводити заняття для студентів різних спеціальностей викладачі кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем професор Поліщук О.С., доцент Горященко С.Л.; міжнародних економічних відносин професор Матюх С.А., кафедри дизайну професор Кармаліта А.К., професор Баннова І.М., кафедри рисунку та проектної графіки доцент Ковтун І.І., кафедри основ проектування доцент Підгайчук С.Я.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Багато викладачів різних кафедр Хмельницького національного університету пройшли стажування на профільних кафедрах механічного факультету, факультету сільського господарства і біотехнологій; факультету телекомунікації, інформатики і електротехніки, факультету будівництва, архітектури і інженерії середовища, відділ менеджменту, інституту математики і фізики Технологічно-природничого університету. Зокрема підвищення кваліфікації пройшли сім викладачів кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Студенти різних форм навчання під час поїздок до Технологічно-природничого університету мають змогу ознайомитися з матеріально-технічною базою, побувати на заняттях, відвідати з екскурсією сучасні промислові підприємства Куяво-Поморського воєводства.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Професор Францішек Бромберек активно допомагає в організації міжнародних наукових конференцій, науково-практичних семінарів, конкурсів студентських робіт, організатором яких виступає кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, зокрема:

– міжнародної конференції «Українсько-Польські наукові діалоги»;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– Подільського відкритого конкурсу з енергоефективності та енергозбереження; в якому в 2018 році вперше прийняли участь студенти кафедри відновлювальних джерел енергії Технологічно-природничого університету та завоювали призові місця;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– науково-практичного семінару «Сучасні технології та обладнання у виробництві та навчальному процесі»;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– конкурсу з робототехніки серед школярів «Mini Sumo» тощо.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

В 2018 році професору Францішеку Бромбереку присвоєно звання почесного доктора Хмельницького національного університету. Ця відзнака надана за вагомий внесок в розвиток освіти та науки за профілем діяльності нашого навчального закладу. Вона також стала новим поштовхом в подальшій співпраці між університетами, а також між Куявсько-Поморським воєводством та Хмельницькою областю, оскільки регіони вже більше 25 років є партнерами.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

На відкритій лекції, що проходила в режимі онлайн, зібралася велика кількість слухачів, зокрема присутніми були викладачі та студенти (бакалаври, магістри, аспіранти): кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем; кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії; кафедри дизайну; кафедри технології і конструювання швейних виробів; кафедри рисунку та проектної графіки; кафедри основ проектування; кафедри кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж; кафедри автоматизацій, комп’ютерно-інтегрованих технологій і телекомунікацій, кафедри вищої математики і комп’ютерних застосувань.

На зустрічі були присутні представники від виробництва та бізнесу, що є стейкхолдерами освітніх програм, зокрема: «Галузеве машинобудування», «Машини і апарати легкої промисловості», «Робототехнічні та мехатронні системи галузі», «Енергетичний менеджмент», «Електропобутова техніка», «Машини і апарати харчових виробництв», «Агроінженерія», «Агропереробка та інжинірінг», «Технології легкої промисловості (конструювання та технології швейних виробів), «Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів», «Дизайн», «Архітектура та містобудування», «Кібербезпека», «Програмування та захист комп’ютерних систем і мереж», «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології».

Відкрив захід ректор Хмельницького національного університету професор Микола Єгорович Скиба, який в своїй промові наголосив на важливості співпраці між Хмельницьким національним університетом та Технологічно-природничим університетом м.Бидгощ та сьогоднішнього заходу.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Проректор з науково-педагогічної роботи Матюх Сергій Анатолійович охарактеризував структуру та особливості навчання за освітніми програмами в Хмельницькому національному університеті.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Перша лекція професора Францішека Бромберека була присвячена системі освіти в Республіці Польща та особливостям навчання в Технологічно-природничому університеті м.Бидгощ.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Під час лекції професор розповів про:

– організацію навчального процесу відповідно до вимог Болонського процесу, Польську національну рамку кваліфікацій;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– систему освіти в Польщі, зокрема навчання у Вищій школі;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– організацію навчання в Технологічно-природничому університеті м.Бидгощ.
Детально охарактеризував навчання на першому рівні освіти – бакалавраті, другому – магістратурі, третьому – докторантурі.
Стосовно навчання в докторантурі охарактеризував кроки, які необхідно пройти здобувачу наукового ступеня від етапу вибору наукового керівника до подання готової наукової роботи.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Друга лекція професора Францішека Бромберека була присвячена технічним та організаційним проблемам, що виникли при створенні та виготовленні медичного пристрою для штучної вентиляції легень. Слід відзначити, що пан Францішек є одним із ініціаторів створення такого пристрою і входить в команду по його розробленню.

Під час лекції професор розповів про:

– саму ідею створення пристрою для штучної вентиляції легень, що виникла на початку пандемії в березні місяці цього року;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– як було підібрано колектив проектантів;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– всі етапи створення пристрою від структурної схеми до готового прототипу;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– його будову;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– підтримку Міністерства освіти і науки Польщі під час виготовлення пристрою;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– формально-правові умови, медичні вимоги до конструкції пристрою;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– проведенні дослідження пристрою;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– подальші плани по удосконаленню конструкції, експериментальні дослідження та клінічні випробовування пристрою.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Лекції професора Францішека Бромберека виявилися дуже цікавими, адже були різноплановими. Вони містили інформацію про систему освіти в Республіці Польща та особливості навчання на різних рівнях (бакалавр, магістр, доктор філософії) в Технологічно-природничому університеті м.Бидгощ, інформацію про виготовлення пристрою штучної вентиляції на різних етапах, підготовку технічної документації, медичні вимоги до пристрою, проведення наукових досліджень, підтримку державних структур тощо.

Зустріч завершилася цікавою дискусію, під час якої студенти, викладачі та представники підприємств мали змогу задати лектору різнопланові запитання. Присутніх цікавили питання стосовно: навчання за програмою Erazmus; обміну студентами; отримання подвійного диплому; створення наукових розробок; використання матеріально-технічної бази двох навчальних закладів для проведення спільних наукових досліджень; виконання спільних наукових проектів; особливостей грантової політики та подачі заявок на гранти; державного фінансування науки; співпраці навчального закладу і бізнесу; організації проходження практики на підприємствах; дуальної освіти тощо.

Було також домовлено, що пан Францішек за результатами подальшого удосконалення пристрою та отриманими результатами експериментальних досліджень та клінічних випробувань проведе наступну лекцію у березні 2021 року.

Детальніша інформація про лекції у відео

Від керівництва університету та від себе особисто щиро дякую професору Францішеку Бромбереку за змістовну, цікаву, корисну проведену лекцію для студентів та викладачів Хмельницького національного університету. Бажаю швидкого впровадження пристрою для штучної вентиляції легень у виробництво, адже таке устаткування конче потрібне людству, особливо на даному етапі.

Bymaxagro

Навчання студентів на провідному підприємстві Кіровоградщини – ПАТ «Гідросила ГРУП»

У сучасній сільськогосподарській техніці широко використовуються гідроприводи. На одному тільки комбайні може бути декілька десятків гідроприводів різних типів – це гідроприводи рульових керувань, ведучих коліс, гальм, робочих органів поступального, обертального, поворотного та зворотньо-поступального руху. Від їх роботи та правильної експлуатації в значній мірі залежить ефективність використання самого комбайна. Тому підготовка сучасних інженерів вимагає досконалих знань з будови, принципу дії, налагодження, експлуатації, діагностики як гідропристроїв так і гідроприводів машин, а також їх розрахунку і проектування.

З метою якісної підготовки фахівців інженерного профілю 6 жовтня студенти 2-го та 3-го курсу факультету інженерної механіки спеціальності 208 «Агроінженерія» Хмельницького національного університету пройшли навчання з організації сучасного виробництва на провідних підприємствах Кропивницького –  ПАТ «Гідросила», яке розробляє і виробляє шестеренні насоси і гідромотори та ПАТ «Гідросила АПМ», яке розробляє і виробляє аксіально-поршневі машин і запасні частині до них. Ці підприємства є потужними виробниками гідравлічних силових машин і компонентів гідромашин, які поставляють свою продукцію у понад 50 країн світу, в т.ч. США, країни Європи, Китай. Ці два заводи, а також ще чотири – ЗАТ «Гідросила ЛЕДА» (розробка і виробництво рукавів високого тиску), ПАТ «Гідросила МЗТГ» (розробка і виробництво гідро розподільників) ТОВ «Гідросила ТЕТІС» і ТОВ «Гідросила БЕЛАР» (розробка і виробництво гідроциліндрів) входять до ПАТ «Гідросила ГРУП» на яких працює близько 4000 працівників.

В рамках навчання, студенти ознайомилися з технологією виробництва та будовою нових зразків шестеренних насосів і аксіально-поршневих машин світового рівня, зокрема:

  • ознайомилися із технологією лиття під високим і низьким тисками, а також лиття в кокіль;
  • нарізання зубів на шестернях за допомогою довб’яка та черв’ячних фрез;
  • технологію виготовлення, збирання та експлуатації реверсивних шестеренних насосів;
  • технологію виготовлення та експлуатації шестеренних насосів з підшипниковим вузлом для компенсації радіальних і осьових навантажень;
  • технологію виготовлення, збирання та експлуатації шестеренних гідромоторів лівого, правого і реверсивного напрямку обертання, з підшипниковим вузлом, а також з клапанами в задній кришці;
  • технологію виготовлення, збирання та експлуатації аксіально-поршневих нерегульованих насосів та нерегульованих і регульованих гідромоторів з похилим блоком для гідроприводів відкритого і закритого типу з різними опціями систем керування – гідравлічне пропорціональне негативне, гідравлічне пропорціональне позитивне, електродискретне, з вбудованими індукційними датчиками обертів вала;
  • методикою виробничих випробувань насосів їх підготовки до продажу.

Такі навчання, безумовно,  надзвичайно корисні для студентів-аграріїв та в подальшому забезпечать підготовку висококваліфікованих фахівців інженерного профілю у Хмельницькому національному університеті, а саме, нададуть їм можливість отримати глибокі знання із технології виготовлення та їх ефективного використання.

 

Bymaxagro

Студенти Хмельницького національного університету відвідали виставку AgroExpo 2020

У місті Кропивницький, 30 вересня по 2 жовтня  проходила одна з найбільших агровиставок в Україні – AGROEXPO-2020. Традиційно учасниками виставки стали викладачі і студенти Хмельницького національного університету спеціальностей 208 «Агроніженерія» та 133 «Галузеве машинобудування» (спеціалізація “Агропереробка та інжиніринг”). Цього року учасників виставки місто Кропивницький зустрічало проливним дощем, але незважаючи на це,  на “AGROEXPO-2020” були представлені передові новинки сільськогосподарської техніки світових та вітчизняних брендів.

Зокрема студенти ознайомилися з новітніми зразками самохідної (ХТЗ, ХТА, Case, New Holland, John Deere) та  причіпної техніки (Elvorti, Lemken, Horsch), як вітчизняного, так і закордонного виробництва (Німеччина, Франція, США, Бразилія тощо), вивчили будову та особливості застосування спеціалізованої техніки для болотистих ґрунтів, познайомилися із інноваційними технологіями в тваринництві (вирощування та переробка продукції тваринництва), побачили в дії різноманітні системи точного землеробства тощо.

З будовою та принципом роботи сучасних дизельних двигунів ознайомили студентів інженери ТОВ «Слобожанська промислова кампанія», яка випускає вітчизняний трактор ХТА-250 «Слобожанець».

Біля навчальних стендів підприємства, студенти опанували особливості будови, налаштування та експлуатації дизельних двигунів, які встановлюються на сучасну самохідну техніку. Студенти набули практичні навички із використання грунтооброблювальної техніки під керівництвом провідних інженерів підприємств-виробників та викладачів випускової кафедри.

По завершенню першого дня виставки, студенти-аграрії взяли активну участь в обговоренні технічних особливостей з налаштування та експлуатації сучасних комбайнів та самохідних оприскувачів із фахівцями.

Загалом AgroExpo 2020 була надзвичайно цікавою та корисною для викладачів та студентів в плані практичного досвіду та налагодження зв’язків із потенційними роботодавцями.

 

Колектив кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії

Bymaxagro

Практична підготовка студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» Хмельницького національного університету на АТ «Ельворті» м.Кропивницький

В недалекому минулому компанія «Ельворті» запустила соціальний проект «Приєднуйся до команди Ельворті», основними напрямами якого є відкриття на базі аграрних університетів України спеціалізованих лабораторій с/г техніки Ельворті, популяризація професії «інженер-механік», залучення студентів на екскурсії та навчання на підприємство і т.д. Спеціалізовану аудиторію компанії було відкрито і у Хмельницькому національному університеті.

30 вересня 2020 року здійснено виїзд на проходження навчання на завод «Ельворті», що у Кропивницькому студентів факультету інженерної механіки Хмельницького національного університету.

Студенти 2-го та 3-го курсів спеціальності 208 «Агроінженерія» університету ознайомитись із найсучаснішими технологіями виробництва на провідному підприємстві сільгоспмашинобудування в Україні, а саме:

-технологією виготовлення корпусних деталей та робочих органів грунтообролювальних машин, сівалок та оприскувачів;

-технологією проведення зварювальних робіт при виготовлені рамних конструкцій;

-технологією проведення фарбувальних робіт за допомогою порошкових фарб, яка застосовується на підприємстві.

Навчання для студентів провів особисто головний конструктор підприємства – Кваша Юрій Леонідович.

 

Студентам продемонстрували виробництво за найвищими європейськими стандартами, а також запросити найактивніших з них приєднатися до великої та успішної команди «Ельворті». Інженерних кадрів не вистачає країні – наголосив Юрій Кваша.

 

 

Окрім навчання, слухачам провели екскурсію підприємством. Студенти поринули у захоплюючу подорож, ознайомилась з найсучаснішим обладнанням, яке розташоване на виробничих площах підприємства, ознайомилися з особливостями технологічного процесу в загальному, а також специфікою праці персоналу на підприємстві.

Студенти залишилися в захваті від наданої їм можливості, адже практично ніхто з них раніше не бачив, як виготовляються сучасні сівалки, борони, культиватори тощо.

Навчання та екскурсія на сучасному підприємстві, лідері галузі сільгоспмашинобудування в Україні – це корисний досвід, як  для викладачів так і студентів, які вирішили здобувати інженерну освіту.

 

к.т.н., доцент кафедри ГМ та АІ  Андрій Мартинюк

 

Bymaxagro

Відкриття навчальної лабораторії сільськогосподарських машин корпорації “Elvorti” у Хмельницькому національному університеті

Ще у 2017 році між Хмельницьким національним університетом та ПАТ «Ельворті» було підписано договір про співпрацю. ПАТ «Ельворті» – це провідне підприємство України у галузі сільськогосподарського машинобудування, яке розташовується в місті Кропивницький.

Підприємство  виготовляє посівну, ґрунтообробну та збиральну техніку для агропромислового комплексу, зокрема спеціалізується на виготовленні сівалок для посіву зернових і орних культур, культиваторів для суцільної і міжсмугової обробки ґрунту.

В рамках співпраці між Хмельницьким національним університетом та компанією Ельворті, для забезпечення навчального процесу спеціальності 208 «Агроінженерія», компанія передала університету три нових навчально-дослідних стенди: дві секцій сівалок модельних рядів ASTRA, VESTA та секцію культиватора для міжрядної обробки.

Тепер студенти-аграрії Хмельницького національного університету матимуть змогу не тільки вивчати будову практично всього модельного ряду сівалок ПАТ «Ельворті», а й проводити їх технологічне регулювання під час виконання лабораторних робіт з профільних дисциплін спеціальності «Агроінженерія», тим паче, що компанія окрім навчально-дослідних стендів (секцій сівалок) надала всі наочні матеріали (настінні стенди), які стосуються обслуговування та експлуатації всієї техніки, яку випускає компанія.

Для розміщення навчально-дослідних  стендів та наочностей, які надала компанія Ельворті, на кафедрі галузевого машинобудування та агроінженерії Хмельницького національного університету було створено спеціалізовану лабораторію сільськогосподарських машин компанії Ельворті. Дана лабораторія дозволяє за допомогою стендів, плакатів, мультимедійних презентацій і роликів продемонструвати студентам, викладачам і технічним працівникам агропідприємств конструкцію сучасної техніки та її роботу в польових умовах.

З іншого боку, така лабораторія дає можливість представити свою продукцію та інженерно-інноваційний потенціал компанії Ельворті майбутнім інженерам-аграріям Хмельниччини. Все це, безумовно, сприятиме підвищенню якості підготовки фахівців аграрної галузі загалом в Україні.

Bymaxagro

Візит представників Борщівського агротехнічного коледжу

Днями до Хмельницького національного університету з дружнім візитом завітали представники Борщівського агротехнічного коледжу. Представляли коледж студенти та викладачі відділення агроінженерії на чолі з завідувачем відділення  Ткаченком Олександром Івановичем. Метою візиту було ознайомлення з навчально-методичною та матеріально-технічною базою нашого університету, яка забезпечує навчання за спеціальністю 208 “Агроінженерія”.

 

Розпочалась зустріч з екскурсії навчальними аудиторіями факультету інженерної механіки. Зокрема в аудиторії Центру SolidWorks професор Харжевський В.О. розповів про можливості системи SolidWorks та її місце у підготовці фахівців-агроінженерів, а доцент Марченко М.В. ознайомив гостей з технологією 3D-друку.

Оцінили екскурсанти також рівень оснащення лабораторій теорії механізмів і машин, деталей машин, підйомно-транспортних машин, і недавно створених сучасних лабораторій сільськогосподарської техніки “Ельворті” та автоматизації виробничих процесів “Siemens”.

Також представники коледжу ознайомились з діяльністю Подільського наукового фізико-технологічного центру, про яку розповіли доцент Лук’янюк М.В. та викладач Люховець В.В.

Безсумнівно, подібні зустрічі є корисними, оскільки сприяють обміну досвідом між викладачами, а студентам допомагають визначитись у виборі закладу для подальшого навчання.

 

 

Bymaxagro

Навчально-інформаційний захід на тему «Амортизатори компанії KYB на автомобільному транспорті»

Для студентів спеціальностей 274 “Автомобільний транспорт” та 208 “Агроінженерія” 11 березня 2020 року був організований навчально-інформаційний захід (лекція) на тему «Амортизатори компанії KYB на автомобільному транспорті».
KYB – провідний виробник гідравлічного обладнання в світі. Передові технології компанії знаходять своє застосування в авіації, залізничній промисловості, суднобудуванні, автомобілебудуванні. KYB є провідною компанією не тільки в галузі промислового виробництва та подальших розробок амортизаторів і пружин, а й в області інтегрованих контрольних систем автомобілів поряд з модулем підвіски. Сьогодні кожна четверта машина в світі сходить з конвеєра з амортизаторами KYB.

Навчально-інформаційний захід на тему «Амортизатори компанії KYB на автомобільному транспорті».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Захід організований за сприяння кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства, а ведучим лекції був технічний спеціаліст представництва компанії KYB в м. Київ Сергій Нем’ятий. Студенти отримали цікаву сучасну інформацію про функції амортизаторів в підвісці автомобіля; принцип роботи гідравлічних амортизаторів; правила роботи з каталогами компанії.

Навчально-інформаційний захід на тему «Амортизатори компанії KYB на автомобільному транспорті».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Свою доповідь С. Нем`ятий супроводжував відео-матеріалами та діючими навчальними макетами амортизаторів та їх деталей. При цьому студенти власноруч працювали із макетами для вивчення особливостей конструкції амортизаторів. За активну участь у презентації, найбільш цікаві запитання до лектора студенти отримали сувенірні призи від компанії KYB.
Участь провідних фахівців у галузі автомобільного транспорту у подібних заходах у Хмельницькому національному університеті сприяє отриманню здобувачами вищої освіти сучасних знань з технологій світового рівня.
Bymaxagro

Системи точного землеробства від “TECHNO-SMART LTD”

10 березня 2020 року відбулась зустріч студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» із директором компанії “TECHNO-SMART LTD” Віталієм Дмитришеним.

Основним «ремеслом» компанії “TECHNO-SMART LTD” є впровадження та сервіс систем точного землеробства в Україні. В основі наукової концепції точного землеробства лежать уявлення про існування неоднорідностей в межах одного поля. Для оцінки і детектування цих неоднорідностей використовуються новітні технології, такі як системи глобального позиціонування GPS, спеціальні датчики, аерофотознімки і знімки з супутників, а також спеціальні програми для агроменеджменту на базі геоінформаційних систем. Зібрані дані використовуються для точнішої оцінки оптимуму густини висіву, розрахунку норм внесення добрив і засобів захисту рослин, точнішого прогнозу врожайності і фінансового планування. Дана концепція вимагає обов’язково приймати до уваги локальні особливості грунтово-кліматичних умов, а в окремих випадках це може дозволити легше встановити локальні причини хвороб рослин або ущільнень грунту.

Свою лекцію, на тему «Теоретичні основи точного землеробства», Віталій Дмитришен розпочав з розповіді про історію виникнення систем глобального позиціонування  (GPS, Galileo тощо), акцентуючи свою увагу на принципах роботи найбільш популярної системи глобального позиціонування GPS. Лектор надав студентам інформацію про виникнення та функціонування систем точного землеробства (безкоштовні та коштовні сигнали (L1, L2), геометричні фактори зниження точності, мережу наземних станцій EGNOS тощо), а також розповів про запровадження та використання міжнародного протоколу взаємодії сільськогосподарської техніки ISOBUS.

Віталій Васильович розповів про принцип роботи систем точного землеробства AFS (Case) та AMS (John Deere).

«Системи сучасного землеробства AFS компанії Case IH лідирують у сфері точного землеробства вже більше десяти років, даючи фермерам можливість управляти повним циклом виробництва сільськогосподарських культур. Системи AFS заслужили свою популярність завдяки своїй простоті» – наголосив Віталій Дмитришен. Засоби Case IH AFS містять все необхідне для забезпечення точності при кожній операції: гарантована точність до 2,5 см, зменшення числа накладень і скорочення виробничих витрат.

Щодо систем точного землеробства AMS компанії John Deere, то вони складніші у використанні аніж системи AFS, але ,у свою чергу, одні із самих точних (до 2 см) та функціональних на ринку систем точного землеробства.

Особливістю лекції можна відмітити неоцінений досвід, яким поділився лектор, вказавши майбутнім фахівцям реальний шлях досягнення своїх цілей, наголосивши на обов’язкове вивчення не тільки фахових дисциплін, але й англійської мови. Віталій Васильович поцікавився мотивацією студентів щодо вибору спеціальності та дав вичерпні відповіді на запитання студентів.

Було також продовжено дію двостороннього Договору про співпрацю між кафедрою та ТОВ  “TECHNO-SMART LTD” з надання консультацій викладачами і отримання практичного досвіду студентами на підприємстві.

 

Доценти кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії

Медведчук Н.К., Мартинюк А.В.