Цикл лекцій д.т.н., проф. Ветохіна Володимира Івановича

Bymaxagro

Цикл лекцій д.т.н., проф. Ветохіна Володимира Івановича

На запрошення кафедри «Галузевого машинобудування та агроінженерії» Хмельницького національного університету для студентів, молодих науковців і викладачів факультету інженерії, транспорту та архітектури протягом вересня-жовтня 2021 року було прочитано цикл відкритих лекцій професором Ветохіним В.І. на тему: «Основи сучасних наукових досліджень». Володимир Іванович багатопрофільний фахівець, науковець – системотехнік, експерт галузей і практик, викладач провідних ЗВО України. Заняття проходили як в очній так і дистанційній формах із використанням інноваційних методів навчання – проблемного і контекстного. У навчанні прийняли участь студенти спеціальностей Агроінженерія, Галузеве машинобудування, Прикладна механіка, Автомобільний транспорт, Матеріалознавство, Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Цивільна безпека, Архітектура та містобудування. Загалом понад 100 здобувачів.

Студенти і викладачі на лекції проф. Ветохіна В.І.

У своїх лекціях проф. Ветохін В.І. відмітив, що наука в наші дні здійснює істотний вплив на реальні умови нашого життя. Кожному з нас важливо знати, що таке наука, як вона влаштована і як розвивається, що вона може і на що дозволяє сподіватися, а що їй недоступне. Сучасна наука в багатьох відносинах кардинально відрізняється від тієї науки, яка існувала століття або навіть півстоліття тому. Наукові дослідження є формою існування і розвитку науки. Процес наукового пізнання відрізняється особливою систематичністю і послідовністю. Науковий пошук завжди має організований і цілеспрямований характер специфічного дослідження. У цьому зв’язку оволодіння знаннями основ наукового дослідження є обов’язковим для фахівців інженерного профілю. Генерація молодих спеціалістів повинна вирізнятися високою компетентністю та здатністю до самостійного творчого вирішення проблем, вмінням розширювати базові знання, використовувати у своїй роботі все те нове, що з’являється в науці та практиці, застосовувати новітні методи організації праці, наукові та спеціальні методи та моделі. Всі ці якості майбутній фахівець повинен здобувати в процесі вивчення основ наукових досліджень та під час виконання науково-дослідних робіт. Збільшення вкладу вузівської науки у вирішення завдань загального прогресу країни і підвищення якості підготовки фахівців у вищій школі вимагають єдності наукової та навчальної роботи студентів та посилення індивідуальної роботи з ними. Масштаби наукової роботи в вузах в даний час значно розширюються. Дослідницька діяльність студентів повинна бути невід’ємною частиною навчального процесу. Вища школа стає важливою складовою частиною науково-дослідного комплексу всієї країни, оскільки прискорення науково-технічного прогресу вимагає мобілізації всього інтелектуального потенціалу народу, і, більше того, поскільки вища школа готує фахівців для майбутнього, розвиток науки в стінах ЗВО має бути випереджальним порівняно із загальним рівнем розвитку науки.

Було організовано круглий стіл за участі декана ФІТА проф. Олександренка В.П., завідувачів випускових кафедр доц. Мартинюка А.В. (ГМіА), проф. Дихи О.В. (ТАМ), проф. Поліщука О.С. (МАЕЕС), доц. Ткачука В.П. (ТМ), проф. Ветохіна В.І., гарантів освітніх програм із обговорення тенденцій розвитку наукових досліджень та впровадження їх результатів в навчальний процес і виробництво, удосконалення освітніх програм.


Під час зустрічей проф. Ветохін В.І. ознайомився із здобутками науковців ХНУ із розробки технологій іонного азотування, в т.ч. робочих органів сільськогосподарської техніки, виготовлення сучасного полімерного матеріалу Флубон, мастильних композицій на основі рослинних олив, 3D- принтингу, а також сучасними навчальними аудиторіями та історією університету.

За інформацією факультету інженерії, транспорту та архітектури

About the author

maxagro