Відкрита лекція професора Францішека Бромберека для студентів та викладачів Хмельницького національного університету

Bymaxagro

Відкрита лекція професора Францішека Бромберека для студентів та викладачів Хмельницького національного університету

3 грудня 2020 року професором Технологічно-природничого університету м.Бидгощ (Польща), почесним доктором Хмельницького національного університету Францішеком Бромбереком для студентів освітніх рівнів, а саме бакалаврів, магістрів і докторантів філософії, були проведені лекції на теми «Система освіти в Республіці Польща та особливості навчання в Технологічно-природничому університеті м.Бидгощ» та «Вибрані технічні та організаційні проблеми при створенні та виготовленні медичного пристрою для штучної вентиляції легень».

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Співпраця професора Францішека Бромберека із Хмельницьким національним університетом розпочалася в 2013 році.

Будучи завідувачем кафедри дизайну механічного факультету Технологічно-природничого університету м. Бидгощ був ініціатором співпраці між Українсько-Польським центром Європейської інтеграції, кафедрою дизайну Хмельницького національного університету і кафедрою дизайну Технологічно-природничого університету. За ініціативи професора Юрія Шалапка та доктора Францішека Бромберека у 2013 році започатковано проведення фестивалю «Синтез мистецтв», який відбувається два рази на рік і на сьогоднішній день має назву «Синергія». Фестиваль проходить один раз в м.Бидгощ (весняна сесія) та один раз у м.Хмельницький (осіння сесія).

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

По приїзду до Хмельницького національного університету професор Францішек Бромберек завжди проводить лекції для студентів факультету технологій та дизайну, факультету інженерної механіки, зокрема для студентів кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Також є організатором приїзду та проведення іншими викладачами Технологічно-природничого університету лекцій для студентів різних спеціальностей Хмельницького національного університету.

Для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в різні роки проводили лекції викладачі механічного факультету, зокрема професор Януш Мусял, професор Адам Мазуркевич, доктор Томаш Калачинські, доктор Адам Мрозінські, доктор Вероніка Крушельницька.

В 2017 році серію лекцій для студентів спеціальності «Агроінженерія» провів викладач факультету сільського господарства і біотехнологій доктор Петро Прус.

Для студентів спеціальності «Дизайн» в різні роки проводили лекції та майстер-класи викладачі кафедри дизайну професор Ромуальд Фаянтовські, доктор Малгожата Анджеєвська, доктор Марцін Єрджак, доктор Ева Рачинська-Маковська, доктор Моніка Рак.

Неодноразово організовував зустрічі та проведення лекцій для студентів Технологічно-природничого університету викладачами Хмельницького національного університету в рамках програми обміну науково-педагогічними співробітниками. Зокрема мали змогу проводити заняття для студентів різних спеціальностей викладачі кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем професор Поліщук О.С., доцент Горященко С.Л.; міжнародних економічних відносин професор Матюх С.А., кафедри дизайну професор Кармаліта А.К., професор Баннова І.М., кафедри рисунку та проектної графіки доцент Ковтун І.І., кафедри основ проектування доцент Підгайчук С.Я.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Багато викладачів різних кафедр Хмельницького національного університету пройшли стажування на профільних кафедрах механічного факультету, факультету сільського господарства і біотехнологій; факультету телекомунікації, інформатики і електротехніки, факультету будівництва, архітектури і інженерії середовища, відділ менеджменту, інституту математики і фізики Технологічно-природничого університету. Зокрема підвищення кваліфікації пройшли сім викладачів кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Студенти різних форм навчання під час поїздок до Технологічно-природничого університету мають змогу ознайомитися з матеріально-технічною базою, побувати на заняттях, відвідати з екскурсією сучасні промислові підприємства Куяво-Поморського воєводства.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Професор Францішек Бромберек активно допомагає в організації міжнародних наукових конференцій, науково-практичних семінарів, конкурсів студентських робіт, організатором яких виступає кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, зокрема:

– міжнародної конференції «Українсько-Польські наукові діалоги»;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– Подільського відкритого конкурсу з енергоефективності та енергозбереження; в якому в 2018 році вперше прийняли участь студенти кафедри відновлювальних джерел енергії Технологічно-природничого університету та завоювали призові місця;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– науково-практичного семінару «Сучасні технології та обладнання у виробництві та навчальному процесі»;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– конкурсу з робототехніки серед школярів «Mini Sumo» тощо.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

В 2018 році професору Францішеку Бромбереку присвоєно звання почесного доктора Хмельницького національного університету. Ця відзнака надана за вагомий внесок в розвиток освіти та науки за профілем діяльності нашого навчального закладу. Вона також стала новим поштовхом в подальшій співпраці між університетами, а також між Куявсько-Поморським воєводством та Хмельницькою областю, оскільки регіони вже більше 25 років є партнерами.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

На відкритій лекції, що проходила в режимі онлайн, зібралася велика кількість слухачів, зокрема присутніми були викладачі та студенти (бакалаври, магістри, аспіранти): кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем; кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії; кафедри дизайну; кафедри технології і конструювання швейних виробів; кафедри рисунку та проектної графіки; кафедри основ проектування; кафедри кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж; кафедри автоматизацій, комп’ютерно-інтегрованих технологій і телекомунікацій, кафедри вищої математики і комп’ютерних застосувань.

На зустрічі були присутні представники від виробництва та бізнесу, що є стейкхолдерами освітніх програм, зокрема: «Галузеве машинобудування», «Машини і апарати легкої промисловості», «Робототехнічні та мехатронні системи галузі», «Енергетичний менеджмент», «Електропобутова техніка», «Машини і апарати харчових виробництв», «Агроінженерія», «Агропереробка та інжинірінг», «Технології легкої промисловості (конструювання та технології швейних виробів), «Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів», «Дизайн», «Архітектура та містобудування», «Кібербезпека», «Програмування та захист комп’ютерних систем і мереж», «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології».

Відкрив захід ректор Хмельницького національного університету професор Микола Єгорович Скиба, який в своїй промові наголосив на важливості співпраці між Хмельницьким національним університетом та Технологічно-природничим університетом м.Бидгощ та сьогоднішнього заходу.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Проректор з науково-педагогічної роботи Матюх Сергій Анатолійович охарактеризував структуру та особливості навчання за освітніми програмами в Хмельницькому національному університеті.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Перша лекція професора Францішека Бромберека була присвячена системі освіти в Республіці Польща та особливостям навчання в Технологічно-природничому університеті м.Бидгощ.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Під час лекції професор розповів про:

– організацію навчального процесу відповідно до вимог Болонського процесу, Польську національну рамку кваліфікацій;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– систему освіти в Польщі, зокрема навчання у Вищій школі;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– організацію навчання в Технологічно-природничому університеті м.Бидгощ.
Детально охарактеризував навчання на першому рівні освіти – бакалавраті, другому – магістратурі, третьому – докторантурі.
Стосовно навчання в докторантурі охарактеризував кроки, які необхідно пройти здобувачу наукового ступеня від етапу вибору наукового керівника до подання готової наукової роботи.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Друга лекція професора Францішека Бромберека була присвячена технічним та організаційним проблемам, що виникли при створенні та виготовленні медичного пристрою для штучної вентиляції легень. Слід відзначити, що пан Францішек є одним із ініціаторів створення такого пристрою і входить в команду по його розробленню.

Під час лекції професор розповів про:

– саму ідею створення пристрою для штучної вентиляції легень, що виникла на початку пандемії в березні місяці цього року;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– як було підібрано колектив проектантів;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– всі етапи створення пристрою від структурної схеми до готового прототипу;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– його будову;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– підтримку Міністерства освіти і науки Польщі під час виготовлення пристрою;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– формально-правові умови, медичні вимоги до конструкції пристрою;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– проведенні дослідження пристрою;

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

– подальші плани по удосконаленню конструкції, експериментальні дослідження та клінічні випробовування пристрою.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Лекції професора Францішека Бромберека виявилися дуже цікавими, адже були різноплановими. Вони містили інформацію про систему освіти в Республіці Польща та особливості навчання на різних рівнях (бакалавр, магістр, доктор філософії) в Технологічно-природничому університеті м.Бидгощ, інформацію про виготовлення пристрою штучної вентиляції на різних етапах, підготовку технічної документації, медичні вимоги до пристрою, проведення наукових досліджень, підтримку державних структур тощо.

Зустріч завершилася цікавою дискусію, під час якої студенти, викладачі та представники підприємств мали змогу задати лектору різнопланові запитання. Присутніх цікавили питання стосовно: навчання за програмою Erazmus; обміну студентами; отримання подвійного диплому; створення наукових розробок; використання матеріально-технічної бази двох навчальних закладів для проведення спільних наукових досліджень; виконання спільних наукових проектів; особливостей грантової політики та подачі заявок на гранти; державного фінансування науки; співпраці навчального закладу і бізнесу; організації проходження практики на підприємствах; дуальної освіти тощо.

Було також домовлено, що пан Францішек за результатами подальшого удосконалення пристрою та отриманими результатами експериментальних досліджень та клінічних випробувань проведе наступну лекцію у березні 2021 року.

Детальніша інформація про лекції у відео

Від керівництва університету та від себе особисто щиро дякую професору Францішеку Бромбереку за змістовну, цікаву, корисну проведену лекцію для студентів та викладачів Хмельницького національного університету. Бажаю швидкого впровадження пристрою для штучної вентиляції легень у виробництво, адже таке устаткування конче потрібне людству, особливо на даному етапі.

About the author

maxagro editor